Welkom op de mini-site van het jaarverslag 2016

  • Jaarresultaat : 130 miljoen EUR
  • Winstverdeling die een minimum nettorendement van 2,50 % toelaat
  • Gewogen nettorendement : 3,21 % 
  • Incasso : € 227,7 miljoen
  • Meer dan 3 miljard activa onder beheer
  • Meer dan 5.000 bedrijven en meer dan 150.000 aangeslotenen
01
Bericht van het Directiecomité
02
Integrale en haar activiteiten
03
Markante feiten 2016
04
Kerncijfers
05
Vooruitzichten
06
Deugdelijk bestuur
07
Beheersverslag en Verslag van de bedrijfsrevisor
08
Financiële staten en Sociale balans
09
Bijlagen