• 124 medewerkers
  • 4 locaties : Antwerpen, Brussel, Luik en Luxemburg
  • Nationale en internationale aanwezigheid
  • Meer dan 5.000 leden-ondernemingen en 150.000 aangeslotenen

02 Integrale en haar activiteiten

In symbiose werken

Sedert 1925 is Integrale gespecialiseerd in de spreiding van de toekomstige inkomsten over de 2 de , 3 de en 4 de pensioenpijler. In 2016, na haar omvorming naar naamloze vennootschap, behoudt Integrale haar waarden en werkingsprincipes !

Uw aanvullend pensioen is een specialist waard

Integrale is vertrouwd met alle bijzonderheden van de aanvullende pensioenstelsels voor bedrijven en instellingen, sectoren, pensioenfondsen, zelfstandigen en particulieren.

Zoom

Het filiaal Integrale Insurance Services biedt aan pensioenfondsen, de zogenaamde Instellingen voor Bedrijfspensioenen (IBP’s) en aan bedrijven een brede waaier van diensten aan, waaronder actuariële diensten, opdrachten inzake interne audit en compliance en IAS-19-berekeningen.

Voortdurende evolutie

In 2016 is Integrale een naamloze vennootschap geworden , maar ze behoudt haar stijl en werkingsprincipes :

  • Concurrentieel rendement
  • Beperking van de kosten
  • Kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Gelijkheid tussen de aangeslotenen
  • Verdeling van de winst
  • Transparantie en deelname aan het beheer door de leden-ondernemingen