01 Bericht van het Directiecomité

 

Een strategie van aanpassing

2016 was een bepalend jaar in de geschiedenis van Integrale.

Omvorming

Integrale heeft zich omgevormd tot naamloze vennootschap om te voldoen aan de prudentiële vereisten van Solvency II. Deze unieke operatie werd uitgevoerd volgens een strikt nageleefd plan van aanpak. De omvorming gebeurde in een voortdurende evolutie en kon rekenen op het vertrouwen van leden en partners. Integrale staat paraat op prudentieel en organisatorisch gebied ! Mission accomplished !

Prestaties

De resultaten van Integrale zijn uitstekend, ondanks de aanhoudende lage rentevoeten op een volatiele markt. Integrale heeft haar incassoniveau behouden, heeft rendement opgebracht en er tegelijkertijd voor gezorgd dat de risico’s onder controle bleven. Integrale heeft het jaar afgesloten met een resultaat van 130 miljoen euro en een gewogen gemiddelde nettorentevoet van 3,21 % voor haar aangeslotenen aan de groepsverzekering.

Een strategie van aanpassing

Net zoals bepaalde diersoorten is Integrale in staat om zich aan te passen en haar voortbestaan op lange termijn te waarborgen. In 2016 heeft Integrale haar sterke troeven en kenmerken weten uit te spelen om haar vooruitgang te bestendigen en haar ontwikkeling te bevestigen. Ze deed dit in een concurrentiële markt die onder druk staat. Integrale komt hier werkelijk sterker uit. Daarom luidt de titel van dit jaarverslag : ‘Een strategie van aanpassing’.