04 Kerncijfers

Evolutie van het incasso per aard van product in € miljoen

Zoom

Evolutie van het incasso per aard van product in € miljoen

Evolutie van het jaarlijks incasso

Zoom

Evolutie van het jaarlijks incasso

Evolutie van de technische voorzieningen in € miljoen

Zoom

Evolutie van de technische voorzieningen in € miljoen

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

Zoom

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld nettorendement van staatsobligaties in euro voor een looptijd van 10 jaar ( %)

Zoom

Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld nettorendement van staatsobligaties in euro voor een looptijd van 10 jaar ( %)

Evolutie van de algemene onkostenratio tegenover de activa

Zoom

Evolutie van de algemene onkostenratio tegenover de activa

Representatieve nettowaarden die de verbintenissen dekken, in marktwaarde per belangrijkste activaklassen (in  %)

Zoom

Representatieve nettowaarden die de verbintenissen dekken, in marktwaarde per belangrijkste activaklassen (in  %)

Personeel

Zoom

Personeel

 
Actief (x 1.000 €) 2016 2015
B. Onroerend actief (staat n°1) 840 481
C. Beleggingen 3 332 443 2 921 300
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* 11 503 10 786
E. Vorderingen 36 237  26 736
F. Overige activabestanddelen 109 404 190 015
G. Overlopende rekeningen 42 598 41 978
TOTAAL 3 533 025 3 191 296
     
     
Passief (x 1.000 €) 2016 2015
A. Eigen vermogen (staat n°5) 137 161 76 691
B. Achtergestelde schulden (staten n°7 en 18) 137 100 153 100
Bbis. Fonds voor toekomstige dotaties, bruto 13 555 9 652
C. Technische voorzieningen 3 152 164 2 842 534
D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* 11 503 10 786
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten 7 328  11 644
G. Schulden 56 661 72 426
H. Overlopende rekeningen 15 553 14 463
TOTAAL 3 533 025 3 191 296

* van de groep activiteiten «leven» en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de verzekeringsonderneming (Tak 23 of producten in rekeneenheden).