06 Deugdelijk bestuur

De visie uitbouwen

In 2016 werden het aandeelhouderschap en de bestuursorganen van Integrale aangepast aan het nieuwe statuut van naamloze vennootschap en aan de reglementaire vereisten ten aanzien van dit activiteitendomein.

Voor haar kernactiviteit, groepsverzekeringen, werkt Integrale volgens de principes die vastgelegd zijn in het Koninklijk Besluit van 14 november 2003. Integrale verschilt van klassieke verzekeringsmaatschappijen omdat de werkgevers en aangeslotenen vertegenwoordigd worden in de Raad van Bestuur. Deze paritaire dimensie is een erfenis van haar geschiedenis als gemeenschappelijke kas sedert haar oprichting in 1925.

Alle bestuursorganen van Integrale delen een bestuursfilosofie met een duidelijke en nauwkeurige taakverdeling zoals vastgelegd in het memorandum voor deugdelijk bestuur. Dit memorandum werd overgemaakt aan de NBB. Het risicobeheer bestaat uit drie verdedigingslinies die verder uitgelegd worden in het jaarverslag.

 

Zoom

Om meer te weten over de werking van de bestuursorganen van Integrale is hoofdstuk B van het SFCR (Solvency and Financial Conditions Report)-verslag, het verhalend Solvency II-verslag over de solvabiliteit en de financiële situatie bestemd voor het grote publiek, beschikbaar op aanvraag op het e-mailadres: info@integrale.be .