03 Markante feiten 2016

Behendig evolueren

Elke etappe volbracht in 2016 vergroot de veerkracht van Integrale in de toekomst.

Invoege treding van Solvency II op 1 januari 2016 : vereisten, proces en resultaten

  • Vereisten   - Solvency II legt een link tussen het risico dat het bedrijf neemt en haar behoefte aan kapitaal. Het grootste probleem dat Solvency II in 2016 veroorzaakte, was rendabel zijn en tegelijk de kostprijs verbonden aan de kapitaalvereiste (SCR) minimaal te houden.
  • Proces  – Met de invoering van Solvency II in 2016 is het risicobeheer bij Integrale als managementtool verankerd in de kern van alle bedrijfsprocessen.
  • Resultaten – De toekenning van winstverdelingen hangt voortaan af van de resultaten van verzekeraars en hun Solvency II-ratio. Dankzij haar resultaten heeft Integrale in 2016 een winstverdeling aan haar aangeslotenen kunnen toekennen om op een minimum gewogen nettorendement van 2,50 % uit te komen.

Focus op de omvorming tot naamloze vennootschap

Om zich voor de lange termijn aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen van Solvency II heeft Integrale zich in 2016 omgevormd naar naamloze vennootschap. Haar aandeelhouderschap bestaat voortaan uit verschillende deskundige profielen. De samenstelling van haar bestuursorganen werd hieraan aangepast. Het operationeel bestuur van Integrale blijft strikt gereguleerd door de bepalingen van de Nationale Bank van België. Desondanks behoudt Integrale haar fundamentele waarden en volgt ze duidelijk en consequent dezelfde lijn in verleden, heden en toekomst.

Beleggingsopportuniteiten en berekende risico’s

Om rendement op te brengen en tegelijk de risico’s in te dekken zoals Solvency II vereist, blijft Integrale haar activatoewijzing optimaal beheren. Vooral de sterke stijging in vastgoedinvesteringen en in zonnepanelen heeft geleid tot het nodige rendement om het rendement te dekken dat aan de klanten wordt toegekend.

Blijvend vertrouwen

De omstandigheden bleven in 2016 moeilijk voor de verzekeraars. Toch was 2016 een goed jaar voor het incasso van Integrale. Haar recurrent incasso groeide met 11 % en de activiteiten van IIServices bleven verder toenemen. Integrale blijft haar klanten en aangeslotenen centraal stellen in haar aanpak, past zich aan hun noden aan en behoudt op die manier hun vertrouwen.

Geoptimaliseerde prestaties en resultaten

Dankzij de rendementen van haar beleggingsportefeuilles en de meerwaarden op bepaalde operaties, boekt Integrale (buiten CertiFlex) in 2016 een resultaat van 130 miljoen euro. Een deel hiervan wordt aangewend voor een winstverdeling voor de aangeslotenen. Het minimum nettorendement bedraagt hierdoor 2,50 %.

Nieuwe etappe in de digitalisering

Sedert medio 2016 is een nieuwe versie van de online tool ‘Integrally yours’ beschikbaar voor de klanten. Zij kunnen er hun aanvullende pensioenverbintenissen consulteren. Daarnaast kunnen onze klanten dankzij de gegevensbank DB2P op de website ‘mypension.be’ een overzicht raadplegen van hun pensioenrechten, 1 ste en 2 de pijler samen, voor heel hun loopbaan.