08 Financiële staten en Sociale balans

De vruchten plukken

Op deze pagina’s komen de activa, passiva, technische rekening levensverzekering, bijlagen en sociale balans uitgebreid aan bod, met een vergelijking tussen 2016 en 2015.