05 Vooruitzichten

De kansen grijpen

Met de aanwerving van nieuwe medewerkers die de rangen komen versterken, wil Integrale zich verder onderscheiden op de markt. Ze zal dit doen met haar evolutief aanbod van verzekeringsoplossingen en haar specifieke kenmerken waardoor ze dicht bij haar aangeslotenen staat.

De levensverzekeringswetgeving evolueert volop

Het voorstel voor de herziening van het KB69 dat de werking van de activiteiten van Integrale reguleert zou in 2017 afgerond moeten zijn. De omzetting in Belgisch recht van de Europese bepalingen zoals Mifid, PRIPPS, de anti-witwaswetgeving, Fatca of CRS zal heel wat gevolgen hebben voor de administratieve werklast van Integrale.
Andere voorziene bepalingen kunnen gunstig zijn voor de evolutie van het incasso van de tweede pijler, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om als zelfstandige als natuurlijke persoon bij te dragen in een groepsverzekering of in een pensioenfonds.

Diversificatie in levensverzekeringen

Om zich aan te passen aan de gecombineerde voorwaarden van de markt en de wetgeving breidt Integrale haar productaanbod uit naar tak 23-producten. Ze ontwikkelt twee producten in activaklassen waarin ze een erkende expertise heeft opgebouwd : rechtstreeks vastgoed en EMTN-producten.

Naar een langetermijn SCR-ratio

100 % SCR is de prudentiële norm vereist door Solvency II. Integrale wenst een grotere risico-appetijt te voorzien. Het uiteindelijk te bereiken doel bedraagt 135 %.