07 Beheersverslag en Verslag van de bedrijfsrevisor

De waakzaamheid verdubbelen

De Raad van Bestuur van Integrale bespreekt het afgelopen boekjaar in detail. De Raad bedankt de leden-ondernemingen en aangeslotenen voor hun trouw aan Integrale, onderstreept het aandeel van alle medewerkers in de resultaten en feliciteert hen voor hun inzet tijdens het afgelopen boekjaar.

De bedrijfsrevisor brengt verslag uit over de jaarrekeningen op 31 december 2016. Het verslag bevat de mening van de revisor over de jaarrekeningen van Integrale en de bijkomende, verplichte vermeldingen.